Amningsmetoden

Upp till sex månader efter förlossningen har kvinnor som ammar sitt barn var tredje timme ett bra skydd mot graviditet.

När man just har fått barn är amningsmetoden en säker och praktisk preventivmetod. Risken att bli med barn är liten, statistiskt sett blir 1-2 av 100 kvinnor gravida under användning av amningsmetoden. Metoden fungerar bara de första sex månaderna efter förlossningen och mensen får inte ha kommit tillbaka. Dessutom måste kvinnan amma med jämna intervall, var tredje till var fjärde timme, och inte ge barnet någon annan föda.

Kvinnor som bara ammar delvis kan inte förlita sig på amningsmetoden.

Faktagranskare: Lena Marions, docent i obstetrik och gynekologi.