Kalender över dagar med mens

Rytmmetoder

Rytmmetoderna innebär att man undviker vaginala samlag de dagar när risken för att bli gravid är som störst.

Det finns flera metoder som bygger på samma princip, att du undviker att ha samlag när risken för befruktning är stor, det vill säga fem dagar före och till och med en dag efter ägglossning. I dagligt tal kallas det också för säkra perioder. I medicinska sammanhang talar man ibland om naturlig familjeplanering.

En förutsättning för att metoderna ska fungera är att du vet när ägglossningen sker. Det kan du kontrollera genom att ta tempen. Temperaturen i kroppen stiger 0,5 grader efter ägglossning. Du kan också lära dig att känna igen de speciella flytningar man får under ägglossningen, så kallad naturlig familjeplanering. Flytningarna under ägglossningen är genomskinliga, hala och trådiga. Man brukar likna konsistensen vid rå äggvita.

Statistiskt sett blir 2-20 av 100 kvinnor gravida under ett år vid användning av någon rytmmetod. För en del är det svårt att lära sig när ägglossningen sker vilken gör metoderna till några av de mest osäkra preventivmetoderna.

Faktagranskare: Lena Marions, docent i obstetrik och gynekologi.