Olika sexuella läggningar

Har du genom livet känt att du inte dras till det motsatta könet på ett emotionellt eller sexuellt plan? Det kan mycket väl vara som så att du inte ännu träffat något du känner så för. Men det kan även vara så att du faktiskt inte gillar det motsatta könet. Du kanske är homosexuell, bisexuell […]